Gården ligger på en högt belägen bergssadel på norra sidan om bytomten. På vardera sidan om karaktärshuset höjer sig marken upp till två utsiktsplatser, därifrån bergen stupar kala och branta ned mot dalen. Från krönen har man en sällsynt vacker utsikt över Illbydalens växande terräng med ån och de många höga skogsholmarna, som är så karakteristiska för landskapet. På Illby Gård slöts ett romantiskt levnadslopp som i sitt tidigare skede är anknutet till två andra herrgårdars historia.

Stomlägenheten för gården räkna Bergs säteri, som år 1625 donerades åt Jakob Sabelhierta och åtnjöt säterifrihet från 1660-talet. Gården reducerades år 1685 och ombildades till säterirusthåll somt köptes till skatt år 1819. Därmed har följande hemman förenats med gården: omkring år 1690 ett till namnet obekant hemman, som från år 1652 var Anna Stålarms köpefrälse och åtnjöt säterifrihet. Anna Stålarm ägde hela Illby by (ca 18 hemman); omkring år 1700 förenades Fransas, som från år 1748 var Edvard Johnstones köpefrälse, reducerades år 1695, men tilldelades säterirusthållet som augment och år 1760 skatteköptes av godsets ägare; år 1893 förenades Gästgivars frälsehemman samt en del av Jontas skattehemman.

Till gården hade uppbyggts Marielund Gård som en utgård, sedan kärrmarkerna hade dikats ut på början av 1900-talet samt Wäfvarsbacka Gård som senare bröts ut till Albin Boije.

Den forna karaktärsbyggnaden på Marielund.

Ägare av Illby Gård sedan medeltiden.

Släkten Korp. Bengt Korp och Anders Korp (1480,1491) Ägare från och med år 1540: Erik Korp 1540-47; Sigfrid Eriksson Korp 1548-76; Matts Sigfridsson Korp 1577-1615; Tomas Mattsson Korp 1618;

Släkten Sabelhierta. Jakob Sabelhierta, ryttmästare, 1625-1640 och dennes änka Anna Stålarm 1680. Anna Stålarm ägde nästan hela Illby by (ca 18 hemman).

Släkten Åkesson. Henrik Gottsman 1703-26; hans måg löjtnant Åke Åkesson 1727-45; Erik Åkesson sjöofficer 1745-1794; Erik Johan Åkesson underlöjtnant -1825; samt dennes änka -1830 samt deras arvingar -1834.

Släkten Möllerswärd. År 1834 köpte Johan Adolf Möllerswärd, kapten och dennes bror Gustav Reinhold Möllerswärd, kapten, Illby Gård. Möllerswärd ägde gården ända till 1844; Här kan nämnas att Ulla Möllerswärd bodde en kort tid med sina bröder på Illby, men dog i Borgå.

Kaptenen Johan Adolf Möllersvärd (1784-1868) med sin dräng på Illby Gård. Kallad "kapten Tunna" till åtskillnad från sin bror Gustaf Reinhold som kallades för "Tunna kapten" -Oljemålning av Johan Knutson på 1840-talet.

Karl Fredrik Schulman, bosatt i Fredrikshamn och överste, ägde Illby Gård 1844-49 men sålde den på auktion år 1850. Adolf Wilhelm Boije af Gennäs, likaså överste, köpte gården och därmed kom den i släkten Boije af Gennäs ägo.

Adolf Wilhelm Boije ägde gården 1850-65 varefter hans änka överstinnan Anna Charlotta Mathilda (f. Grundelstierna adliga ätten nr 1612) övertog och ägde egendomen till 1908;

Grundelstierna ättens vapen nr 1612

Det gamla karaktärshuset blev lågornas rov.

Akvarell föreställande det gamla karaktärshuset på Illby Gård. -Akvarell av Adolf Willhelm Boije af Gennäs på mitten av 1850-talet.

Kl 23 den 6.12.1877. "Då överstinnan och hennes dotter på aftonen stodo i begrepp att lägga sig, varsnades röklukt tränga upp från nedre våningen, hvarföre de anade oråd och ville nedgå, men möttes af elden, som utbrutit i förstugan. Förskräkte vände de sig om, men hade nog sinnesnärvaro att inveckla uti ett täcke värdepapper och några dyrbarheter, som funnes tillhands, samt, sedan dubbla fönstren blifvit uttagna, hvarunder de beklagansvärda fruntimren sårade sig med en knif, praktisera sig ut på balkongen, hvarifrån de räddades af den från alla håll tillströmmande allmogen, som dock icke kunde göra ens ett försök att släcka elden, då brandsprutan och de öfriga brandrepskapen just förvarades uti förstugan, där elden först utbrutit" Bbl 11.12.1877

Anna Mathilda Boije blev änka redan år 1865 och styrde gården med järnhandske. Hon lät uppföra det nya karaktärshuset 1878 efter att det gamla brann ner den 6.12.1877. Hon ville uppföra ett karaktärshus i en våning med många utgångar för att komma lätt ut vid en eventuell ny brand. Det nuvarande karaktärshuset har fem utgångar. -Oljemålning av Alvar Cawén.

Godsägare Constantin Axel Leonidas Boije af Gennäs, kapten, ägde illby 1909-32. Här kan nämnas att Constantin Boije var en driftig jordbrukare och var bl.a. en av landets första växtförädlade. Han var med att starta Frälsningsarmen i Finland samt grundade natthärbärget på båtsmansgatan i Helsingfors. Constantin var aktiv inom frikyrkliga kretsar, bl.a. Illby bönehus samt Borgå missionskyrkans hus är byggda av stock från Illby gårds skogar. Han reste mycket och bl.a. tog med sig olika växter från olika länder. Bl.a. gula saftiga plommon från Kaukasien odlades på Illby och såldes i Borgå.

Constantin förädlar havre och Illby svarthavre blev så småningom känt över hela Finland. Sorten hade kort växttid och gav en bättre skörd. Han blev känd i hela norden och fick ofta besök av växförädlare från Ryssland.

Ägare från 1932-1964 agrolog Nils Adolf Fredrik Boije af Gennäs. Från och med 1964 till 2002 ägare av gården kommunalpolitiker, företagare och agrolog Nils Christer Ivar Constantin Boije af Gennäs.

Idag ägs gården av företagare och agrolog YH Constantin Peter Boije af Gennäs.

På gården odlar man främst spannmål och har specialiserat sig på jordgubbar. År 1995 planterades de första jordgubbsplantorna och jordgubbsarealen uppgår till ca 5 ha. Gården har öppet för självplock i juli varvid sommarcafeteriat också håller öppet.